Lisování kovů

Kovové součástky se lisují na excentrických lisech LEN 63C a LEN 40C a hydraulických lisech ZHW 16-40 tun (pro malé série) rychloběžný lis HAULICK T 630 se používá pro velké série.

Lisování plastů

Plastové díly se lisují na lisech DEMAG ERGOTECH 25 až 100 tun a na lisech KRAUSS MAFFEI 35 AŽ 80 tun.